Zielone miejsca pracy w NGO

Projekt „Zielone miejsca pracy w NGO” ma na celu odpowiedzieć na potrzebę określoną przez priorytet jako dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Zaistniały kryzys ekologiczny jest najpoważniejszym problemem z jakim obecnie zmaga się świat, w tym kraje Unii Europejskiej. Pragnąc umożliwić jego rozwiązanie, konieczne będzie wdrożenie odpowiednich działań określonych kompleksowo w ramach Europejskiego Zielonego Ładu jako przeprowadzenie zielonej transformacji, w tym w miejscach pracy. Wiąże się to zatem z wyzwaniem dla pracowników, w postaci odpowiedniego przygotowania do działań ekologicznych o charakterze transformacyjnym, a także stałego rozwijania i trwałego usystematyzowania ich w życiu codziennym. Dzięki realizacji projektu “Zielone Miejsca Pracy w NGO” chcemy więc przyczynić się do przeprowadzenia transformacji ekologicznej w miejscach pracy, w tym z wyszczególnieniem dla organizacji pozarządowych.

Projekt „Ekologia łączy ludzi” korzysta z dofinansowania o wartości 10 259 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Programu Edukacja z Funduszy EOG. Celem projektu jest profesjonalny rozwój kadry pracującej w obszarze edukacji ekologicznej w zakresie włączania osób o lekkim stopniu niepełnosprawności intelektualnej do programów edukacji ekologicznej.

 

 
 
Skip to content