Zielone miejsca pracy w NGO

Projekt „Zielone miejsca pracy w NGO” ma na celu odpowiedzieć na potrzebę określoną przez priorytet jako dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Zaistniały kryzys ekologiczny jest najpoważniejszym problemem z jakim obecnie zmaga się świat, w tym kraje Unii Europejskiej. Pragnąc umożliwić jego rozwiązanie, konieczne będzie wdrożenie odpowiednich działań określonych kompleksowo w ramach Europejskiego Zielonego Ładu jako przeprowadzenie zielonej transformacji, w tym w miejscach pracy. Wiąże się to zatem z wyzwaniem dla pracowników, w postaci odpowiedniego przygotowania do działań ekologicznych o charakterze transformacyjnym, a także stałego rozwijania i trwałego usystematyzowania ich w życiu codziennym. Dzięki realizacji projektu “Zielone Miejsca Pracy w NGO” chcemy więc przyczynić się do przeprowadzenia transformacji ekologicznej w miejscach pracy, w tym z wyszczególnieniem dla organizacji pozarządowych.

EN Co-Funded by the EU_POS

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Projekt „Ekologia łączy ludzi” korzysta z dofinansowania o wartości 10 259 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Programu Edukacja z Funduszy EOG. Celem projektu jest profesjonalny rozwój kadry pracującej w obszarze edukacji ekologicznej w zakresie włączania osób o lekkim stopniu niepełnosprawności intelektualnej do programów edukacji ekologicznej.

 

 
 
Skip to content