Zaprojektujmy miasto na zielono

Inicjatywa „Zaprojektujmy miasto na zielono” ma na celu rozwinąć zielone kompetencje uczestników, zwiększyć ich świadomość ekologiczną oraz poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatu.

Projekt „Zaprojektujmy miasto na zielono” miał na celu podnieść świadomość i budować potencjał wśród młodzieży w zakresie zmiany klimatu. Chcieliśmy zachęć młodzież do zachowań po środowiskowych.  Projekt jest skierowany do młodych ludzi od 18. do 27. roku życia z Polski, Litwy, Hiszpanii, Słowacji, Turcji i Grecji.

Podczas tego projektu każdy z uczestników będzie miał okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ekologii, ale również poznać kulturę i zwyczaje pozostałych członków dzięki “wieczorkom kulturowym”. Dzięki projektowi podnieśliśmy świadomość młodych ludzi na temat ochrony środowiska i zmian klimatu. Podczas trwania inicjatywy odbyła się wymiana młodzieżowa, w trakcie której uczestnicy stworzyli makietę, która przedstawia wizję ekologicznego miasta. Osoby biorące udział zaproponowały pomysły inicjatyw, rozwiązań, które można by było wprowadzić w życie. Stworzona makieta ekologiczna została zaprezentowana podczas Światowego Forum Miejskiego. 

 

image_2023-02-02_18_47_34 kopia

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

 
 
 
Skip to content