Zielone serce - porozmawiajmy o wolontariacie

Głównym celem inicjatywy jest integracja z rówieśnikami i wymiana doświadczeń z zakresu ekologii i ochrony środowiska, popularyzacji edukacji pozaformalnej pomiędzy uczestnikami.

Głównym celem inicjatywy jest poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz edukacja międzykulturowa, realizowana poprzez integrację uczestników o różnym pochodzeniu etnicznym.

Podstawowymi problemami, z którymi chcieliśmy się zmierzyć, była aktywizacja młodzieży z Polski, Chorwacji, Grecji oraz Turcji na rzecz ochrony środowiska, dzięki poszerzeniu ich wiedzy z obszaru ekologii oraz zachęcaniu do działalności społecznej na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Projekt powstał we współpracy z programem Erasmus+ oraz przy partnerstwie organizacji Green Youth, Youthtopia i Ludbreška udruga mladih entuzijasta.

Wymiernym efektem projektu była Ankieta Dojrzałości Ekologicznej, którą uczestnicy wymiany wypracowali wspólnie podczas zajęć warsztatowych. Narzędzie to miało formę kalkulatora mierzącego skalę szkodliwości poszczególnych zachowań na środowisko naturalne. Ponadto, uczestnicy stworzyli również Międzykulturowy Słownik Przydatnych Słów, który zawierał przetłumaczone zwroty wybrane przez grupy narodowe w ramach przygotowań do wymiany. Ostatniego dnia projektu młodzież zajęła się opracowaniem mini-wywiadów, czyli krótkich podsumowań wydarzeń. Filmiki zostały przygotowane w języku angielskim oraz w języku ojczystym uczestnika. Sporządzone w ten sposób materiały zostały udostępnione w mediach społecznościowych. Przyczyniło się to do popularyzacji Ankiety Dojrzałości Ekologicznej oraz samego programu Erasmus+.

cropped-logo_boja_mali-1 (1)
E4909E69-223A-49F9-8D3A-3942D2981628 kopia
Skip to content