O Spółdzielni

Spółdzielnia Zielone Śląskie, założona w 2014 roku, aktywnie angażuje się w promowanie i wdrażanie ekologicznych rozwiązań na terenie województwa śląskiego. Misją tej spółdzielni jest nie tylko przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego, ale również budowanie społeczności lokalnych świadomych ekologicznie i aktywnie uczestniczących w życiu społecznym.

Zespół Zielone Śląskie tworzą osoby o różnorodnych kompetencjach i pasjach, które łączy wspólny cel: promowanie zielonej transformacji.

Wśród nich znajdują się liderzy lokalni, którzy na co dzień pracują nad wdrażaniem innowacyjnych projektów ekologicznych, jak również edukatorzy, którzy opracowują i realizują programy edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych – od młodzieży po seniorów. Dzięki temu spółdzielnia odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.

Działania Spółdzielni Zielone Śląskie są głęboko zakorzenione w idei nowego zielonego ładu, której celem jest przekształcenie społeczeństwa w kierunku zrównoważonego rozwoju. Poprzez inicjowanie i wspieranie projektów ekowolontariatu, organizacja ta stara się aktywować lokalne społeczności do bezpośredniego udziału w ochronie środowiska. 

Ekowolontariat, jako forma aktywności obywatelskiej,

umożliwia mieszkańcom bezpośrednie zaangażowanie w projekty związane z rekultywacją terenów zdegradowanych, sadzeniem drzew, czy oczyszczaniem naturalnych zbiorników wodnych. Tego rodzaju działania nie tylko przyczyniają się do poprawy stanu środowiska, ale także budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za wspólny dom, jakim jest Ziemia. Spółdzielnia, poprzez swoje inicjatywy, pokazuje, że każdy, niezależnie od wieku czy zawodu, może przyczynić się do tworzenia zrównoważonej przyszłości, a wspólne działania mają realny wpływ na lokalne i globalne ekosystemy.

W ramach swojej działalności, Zielone Śląskie wykorzystuje szeroki wachlarz metod i narzędzi, w tym dialog obywatelski, które umożliwiają budowanie mostów między różnymi grupami społecznymi oraz instytucjami. Stawiając na edukację i współpracę międzynarodową, dążymy do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, które mogą przyczynić się do rozwoju zrównoważonych rozwiązań ekologicznych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Przez lata swojej działalności Spółdzielnia Socjalna Zielone Śląskie zyskała uznanie zarówno wśród lokalnych społeczności, jak i partnerów zewnętrznych, stając się ważnym punktem na mapie ekologicznych inicjatyw w województwie śląskim. Dzięki swojej pracy, spółdzielnia nieustannie przyczynia się do tworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego i zdrowszego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Skip to content