O Spółdzielni

Spółdzielnia Zielone Śląskie powstała w 2014 roku i od tego czasu aktywnie działa na terenie województwa śląskiego prowadząc różnego rodzaju projekty i inicjatywy ekologiczne.

Nasza drużyna

W naszym zespole pracują liderzy lokalni, zainteresowani ideą zielonej transformacji, a tak że edukatorzy, którzy przygotowują programy edukacji poza formalnej od młodzieży do seniorów.

Wierzymy w innowacje, współpracę, nie boimy się wyzwań.

Petros Tovmasyan

Z zawodu prezes, z wyboru społecznik, zaangażowany w życie publiczne regionu, współautor strategii Zielone Śląskie.

Dominika Paliczka

Dyrektor Zielone Śląskie, z zawodu psycholog zaangażowany w działania edukacyjne związane z ekologią.

Anita
Drygajło

Doświadczony koordynator projektów ekologicznych, zaangażowana w pracę z młodzieżą i seniorami.

Spółdzielnia Socjalna Zielone Śląskie skupia swoją działalność wokół idei nowego zielonego ładu, w tym również tworzenia i rozwijania ekowolontariatu, czyli wolontariatu środowiskowego, który jest kluczowy dla zmiany postaw ekologicznych i poprawy stanu środowiska w którym żyjemy.  

Spółdzielnia  posiada wieloletnie nowego zielonego ładu, który obecnie jest kluczowy dla poprawy naszego funkcjonowania w otaczającym środowisku. Wprowadzanie zielonego ładu i działania z nim związane pozwolą na minimalizowanie skutków nie ekologicznych zachowań. Oprócz działań ekologicznych Spółdzielnia  posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynowania i animowania wolontariatu, pracy z młodzieżą, a także seniorami. Spółdzielnia „Zielone Śląskie” wspiera i prowadzi działania kluczowe dla zapewnienia powodzenia w tym obszarze, takie jak stosowanie dialogu obywatelskiego, działań edukacyjnych czy współpracy międzynarodowej.

Skip to content