Spółdzielnia Socjalna Zielone Śląskie działa na terenie województwa śląskiego prowadząc projekty i inicjatywy ekologiczne.

PKB Polski
%
osób w wieku produkcyjnym
mln
studentów
tys.

Zaangażowanie.
Ekowolontariat.
Zielony Ład.

Działamy wspólnie dla lepszej przyszłości!

Zaangażuj się w akcje ekologiczne i działaj na rzecz Zielonego Nowego Ładu.

Promujemy ideę ekologii opartej o osobiste zaangażowanie. W kontrze do ekologii wyłącznie konsumenckiej, polegającej na kupowaniu lub nie kupowaniu konkretnych towarów.

Działania,
które prowadzimy
w obszarze ekologii

Warsztaty

Uczestnicy w praktyce zdobywają wiedzę dotyczącą szeroko pojętej ochrony przyrody, ekologii oraz wolontariatu biorąc udział w zajęciach teoretycznych oraz ćwiczeniach praktycznych.

Spotkania

Dla każdej grupy wiekowej, pozwalające na rozwijanie swojej wiedzy w dziedzinie ekologii, a także wymianę wiedzy i doświadczeń.

Ekowolontariat

Praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności, możliwość realnego zadbania o środowisko, skierowany do wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony przyrody.

Podnoszenie Kompetencji

Szkolenie kadry pracującej w obszarze edukacji ekologicznej, a także dzieci i młodzieży.

Współpraca międzynarodowa

Wprowadzanie zagranicznych metod kształtowania postaw ekologicznych do polskich warsztatów, projektów i edukacji.

Integracja międzypokoleniowa

Do naszych działań angażujemy osoby w każdym wieku, prowadzimy integrację pokoleń i wymianę doświadczeń.

To czas na
zmianę

Ekowolontariat czyli wspólne cele dla dobra środowiska.

Parkowa Kuźnia Wolontariatu to inicjatywa rozwijającą międzypokoleniowy wolontariat ekologiczny wśród młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Uczestnicy biorą udział w warsztatach i ekopatrolach podczas których dbają o lokalne środowisko.

Skip to content