Śląskie Laboratorium Polityki Młodzieżowej

To inicjatywa, której celem jest opracowanie długoterminowej strategii na rzecz poprawy i rozwoju perspektyw dla młodzieży z województwa śląskiego.

Strategia będzie obejmować 6 istotnych dla młodzieży obszarów tematycznych:

  • Dialog i społeczeństwo obywatelskie, 
  • Transport i wykluczenie komunikacyjne, 
  • Klimat i środowisko, 
  • Praca i perspektywy rozwoju, 
  • Urbanistyka, 
  • Dostęp do szybkiego Internetu. 

Uczestnicy będą identyfikować problemy, z jakimi się mierzą, a następnie skonsultują je z decydentami. Dzięki temu w ramach strategii zostaną zdiagnozowane problemy, do których zaproponowane zostaną konkretne rozwiązania. 

EN Co-Funded by the EU_POS
Skip to content