Parkowa Kuźnia Wolontariatu

Głównym założeniem inicjatywy jest stworzenie międzypokoleniowego wolontariatu na terenie Parku Śląskiego. Naszym celem jest zaktywizowanie lokalnej społeczności, zarówno młodzieży jak i seniorów, a przy tym zadbanie o dobro Parku Śląskiego.

W ramach projektu przeprowadziliśmy 50 warsztatów dla 150 osób, seniorów oraz młodzieży na temat szeroko pojętej ochrony przyrody, ekologii, parkowego bogactwa naturalnego oraz istoty wolontariatu. 

Nasze zajęcia to połączenie wykładów, spacerów, gier terenowych podczas których badamy poziom zanieczyszczenia Parku Śląskiego, zarówno powietrza i wody, robimy swoje własne kule nasienne, poruszamy zagadnienia segregacji odpadów, ochrony przyrody i historii parku. Podczas “Parkowej Kuźni Wolontariatu” utworzyliśmy międzypokoleniowy zespół parkowych wolontariuszy, którzy uczestniczą w cyklicznych ekopatrolach skupiających się na dbaniu o czystość Parku, działaniach interwencyjnych, pielęgnacji roślin i budek lęgowych dla ptaków. W ramach projektu przeprowadzimy 100 ekopatroli.  Uczestnikami projektu są mieszkańcy Chorzowa, Katowic, Siemianowic i innych miast w wieku 15-60+.

Nasza inicjatywa to nie tylko warsztaty i ekopatrole, ale również wystawa fotograficzna, poradnik o tworzeniu wolontariatu środowiskowego, debaty, filmy i wiele więcej!

„Parkowa Kuźnia Wolontariatu” realizowana jest przez  „Zielone Śląskie” na terenie Parku Śląskiego od 2021 roku. Głównym założeniem inicjatywy jest stworzenie międzypokoleniowego wolontariatu na terenie Parku Śląskiego, w celu zaktywizowania lokalnej społeczności. Projekt realizowany jest w  jednym z największych parków miejskich w Polsce znajdującym się pośrodku kilkumilionowej aglomeracji górnośląskiej.

 

CO ZROBILIŚMY?

Warsztaty!

W ramach programu przeprowadziliśmy 120 godzin warsztatów na temat szeroko pojętej ochrony przyrody, ekologii, parkowego bogactwa naturalnego, istoty wolontariatu, właściwej segregacji odpadów, badania czystości wody czy powietrza. Uczestnicy w wieku od 15 do 65+ mieli okazję brać udział w grach terenowych na terenie Paku Śląskiego, co przyczyniło się do lepszego poznania przez nich problemów pojawiających się w otaczającym środowisku. Każdy uczestnik biorący udział w warsztatach miał możliwość zaangażowania się w działania wolontariackie na terenie Parku Śląskiego. Warsztaty przyrodnicze połączone były z obserwacją ptaków oraz drzew i krzewów w różnych częściach Parku Śląskiego. Warsztat na temat zanieczyszczeń oraz śmieci odbywał się w formie gry terenowej i był powiązany z badaniem stopnia zanieczyszczenia powietrza i wody w Parku, a także akcją sprzątania świata. Uczestnicy dowiedzieli się również jakie są naturalne wskaźniki poziomu zanieczyszczenia, jaki wpływ mają one na zdrowie mieszkańców oraz jak współcześnie można temu przeciwdziałać.

 

 

 

Ekopatrole

W ramach projektu rozwijamy ekowolontariat i organizujemy ekopatrole, podczas których dbamy o czystość w Parku, pielęgnujemy tereny zielone, czyścimy budki lęgowe, plewimy, organizujemy akcje sprzątania świata i wiele innych rzeczy. W ramach inicjatywy przeprowadziliśmy 100 ekopatroli. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy mieszkańców. Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich, a także miast sąsiadujących, zarówno osoby młode (od 15 lat +), jak również osoby starsze – seniorów w wieku 60+. Dzięki zróżnicowaniu grup pod względem wiekowym otrzymaliśmy wartość dodaną w postaci wymiany doświadczeń.  

 

Promocja eko wolontariatu

„Parkowa Kuźnia Wolontariatu” to nie tylko warsztaty i ekopatrole, ale również promocja eko wolontariatu. W ramach inicjatywy zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną w Parku Śląskim, która opowiadała o doświadczeniach wolontariuszy. Wystawa została ustawiona na świeżym powietrzu i każdy z odwiedzających Park mógł poznać historię naszych wolontariuszy i poznać naszą inicjatywę.

Dzięki doświadczeniom nabytym podczas realziacji działań Parkowej Kuźni mieliśmy możliwość wydać poradnik „Zielone Śląskie – po co nam wolontariat”. Publikacja w przystępny sposób przybliża odbiorcom czym jest wolontariat, jakie są pozytywne skutki brania udziału w wolontariacie, ale również porusza kwestie formalne związane z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

 

Debata

Aby utrwalić podjęte działania, na zakończenie projektu zorganizowaliśmy debatę społeczników i eko wolontariuszy z radnymi sąsiadujących z Parkiem Śląskim miast. Wydarzenie odbyło się pod nazwą „Park Śląski w działaniach miast ościennych”, a uczestniczyli w nim radny Rady Miasta Katowice Patryk Białas, radny Rady Miasta Siemianowice Śląskie Marcin Janota, przedstawiciele Parku Śląskiego oraz zaangażowani wolontariusze i uczestnicy Parkowej Kuźni Wolontariatu . O naszych rekomendacjach dla Parku Śląskiego możesz przeczytać tutaj

 

Badanie dotyczące sugestii i opinii dla Parku Śląskiego

W ramach działań Parkowej Kuźni Wolontariatu przeprowadziliśmy badanie dotyczące sugestii i opinii dla Parku Śląskiego. Zebrano 100 odpowiedzi od osób, które są sympatykami „zielonych płuc” województwa śląskiego. Zbadane zostały obszary dotyczące częstotliwości i sposobu korzystania z terenu parku, oceniony został poziom zanieczyszczeń. Dodatkowo badani opisali swoje sugestie dotyczące brakującej infrastruktury i zagospodarowania Parku Śląskiego. 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele–Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content