Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych

Celem projektu jest zaznajomienie młodzież w wieku 14 - 17 lat, która znalazła się w szczególnej sytuacji życiowej, z problemami ekologicznymi oraz w jaki sposób sobie z nimi radzić i im zapobiegać.

W inicjatywie łącznie udział wzięło 200 uczestników z 20  placówek z różnych miast województwa Śląskiego. Projekt realizowany był w terminie 01.06.2022 – 31.12.2023r. Podczas 5 warsztatów młodzież podniosła swoją świadomość ekologiczną oraz kompetencje i wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Poznała bariery komunikacyjne oraz sposoby ich zwalczania, zdobyła podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska i problemów z nią związanych, dowiedziała się jak różnorodny jest Śląsk oraz poznała sposoby i rodzaje akcji ekologicznych.

Ekowarsztat – istota ochrony środowiska.

Uczestnicy zapoznali się z barierami w komunikacji oraz poznali sposoby w jakie mogą te bariery pokonywać, zdobyli podstawową wiedzę na temat ochrony środowiska i problemów z nią związanych. Uczestnicy poznali sposoby i rodzaje akcji ekologicznych.

Ekowarsztat – zielone miejsca pracy.

Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności ekologiczne oraz uświadomili sobie konieczność ochrony środowiska naturalnego. Ukształtowali wyobraźnię ekologiczną oraz zwiększyli wrażliwość na piękno przyrody. Zdobyli także wiele praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.

Ekowarsztat – zielone miejsca pracy.

Uczestnicy zapoznali się z zielonymi miejscami pracy, podnieśli swoje umiejętności i kompetencje pozwalające na objęcie zielonego miejsca pracy. Przybliżyli sobie kompetencje takiego pracownika oraz przygotowali się do aplikacji.

Ekowarsztat terenowy.

Uczestnicy podczas tego wyjścia sprawdzili swoje umiejętności, które udało im się nabyć na poprzednich 3 ekowarsztatach. Zaczęli szukać i rozpoznawać problemy ekologiczne poprzez obserwację oraz wywiady z lokalnymi mieszkańcami. Dotyczyły one ochrony przyrody w mieście. Młodzież zebrała listy problemów i wybrała z nich tematy akcji ekologicznych, które w późniejszym czasie zrealizowali.

Warsztat design thinking.

Uczestnicy na warsztacie podnieśli swoje kompetencje projektowe, opracowali 10 matryc akcji ekologicznych. Uświadomili sobie, że do realizacji całości akcji potrzebny i ważny jest każdy uczestnik. Skutecznie określali działania, które były do rozwiązania w ich problemie ekologicznym aby skutecznie przeprowadzić akcję.

Pobierz materiały z naszych zajęć!

Istota ochrony środowiska
Jak walczyć z zanieczyszczeniami
Scenariusz ekowarsztatu terenowego
Scenariusz warsztatu z design thinking
Publikacja o segregacji śmieci

Projekt „Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych” – projekt rozwoju edukacji ekologicznej oraz zwiększenia aktywności ekologicznej 200 osób w wieku 14-17 lat, realizowany w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Beneficjent: Spółdzielnia Socjalna Zielone Śląskie. Wartość projektu: 242 600,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 235 600,00 zł. Okres realizacji projektu: 01.06.2022 – 31.12.2023.

Skip to content