Międzypokoleniowy Korpus Wolontariuszy

plakat__budzet__panstwa__420x297
Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych ”Aktywni” na lata 2021-2025.

Głównym założeniem inicjatywy jest stworzenie Międzypokoleniowego Korpusu Wolontariatu, który będzie działać na terenie Parku Śląskiego. Naszym celem jest aktywizacja seniorów i międzypokoleniowa integracja poprzez wspólne działania na rzecz ochrony środowiska. 

Na czym polegały nasze działania? 

W ramach inicjatywy realizujemy warsztaty dla 72 seniorów powyżej 60 r.ż oraz 35 młodych ludzi z województwa śląskiego. Warsztaty stanowią wstęp do naszych docelowych działań – patroli międzypokoleniowych. Podczas tych spacerów uczestnicy wspólnie dbają o Park Śląski, nawiązują bliższe relacje międzypokoleniowe i uczestniczą w zajęciach z nordic walking. Łącznie realizujemy 18 warsztatów oraz 50 patroli międzypokoleniowych na terenie województwa śląskiego.

Przez implementację tego projektu tworzymy przestrzeń dla seniorów i młodych ludzi, aby mogli nawiązać rzeczywiste relacje, wymieniać się doświadczeniami i wspólnie działać na rzecz ochrony przyrody. Realizacja projektu przyczynia się do integracji pomiędzy seniorami a młodymi ludźmi, niwelowania wszelkich uprzedzeń i zwiększenia świadomości uczestników projektu w zakresie ochrony przyrody.

SYLWETKI EDUKATORÓW: 

Magister psychologii. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, studentka Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jako trener i terapeuta. Certyfikowany doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych i kluczowych oraz pedagog. Od 3 lat koordynator projektów edukacyjnych, młodzieżowych oraz poradniczych. Posiada 2 letnie doświadczenie pracy w obszarze pedagogiki specjalnej w Centrum Terapeutycznym Sperare jako terapeuta osób niepełnosprawnych intelektualnie w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ze spektrum autyzmu. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej. Trener edukacyjno- społeczny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

Absolwent Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnik Akademii Dyplomacji i przewodniczący Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych US.  Certyfikowany trener w projekcie “Google dla menadżerów” oraz “Google dla seniorów”, w ramach których przeszkolono łącznie 800 osób. Koordynator projektu młodzieżowego Erasmus+ „Dziennikarz Obywatelski”, w trakcie którego prowadził warsztaty z dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce. Zaangażowany w opracowanie treści edukacyjnych do poradników sportowych dla seniorów.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach studiów licencjackich na kierunku Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym, studiów magisterskich na kierunku Trener Osobisty z Dietetyką Sportową. Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, studiów magisterskich na kierunku Dietetyka kliniczna. Ukończone kursy: Instruktor fitness dla kobiet w ciąży i po porodzie, Instruktor siłowego treningu funkcjonalnego. mTrenerka warsztatów sportowych w projektach, tj. “Jurajska Akademia Sportu”, “Śląska Akademia Aktywnego Seniora”, “Rodzinne Olimpiady Sportowe”, “Pilotażowy model asystenta osoby z niepełnosprawnościami”.

Trener kompetencji cyfrowych, trener w projekcie #InternetSafety i Obywatel.It, w ramach których przeszkolono łącznie 13000 osób. Posiada doświadczenie w projektach młodzieżowych jako trener kompetencji kluczowych. Edukator w projektach, tj. “Śląska Akademia Kompetencji Społecznych”, “Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych”, “Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu”, “Jurajscy Zawodowcy”.

KONTAKT Z INFOLINIĄ LUB DO KOORDYNATORA:

Masz pytania? 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji odnośnie prowadzonych przez nas działań, warsztatów lub jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z wolontariuszem obsługującym naszą infolinię lub z koordynatorem projektu. 

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00. 

Tel. 602 223 540

Kontakt do koordynatora: 

E-mail: seniorzy@zieloneslaskie.pl

Tel. +48 798 341 979

Skip to content