Ekologia Łączy Ludzi

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry pracującej w obszarze edukacji ekologicznej

W inicjatywie łącznie udział wzięło 20 edukatorów ekologicznych oraz osób zainteresowanych działalnością ekologiczną, pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, chcący rozwijać swoją wiedzę z zakresu metod norweskich. Podczas pięciodniowego, intensywnego szkolenia prowadzonego m.in. przez trenera z TEB Association z Norwegii uczestnicy poznali techniki Treterapii, Hageterapii czy Frilufsliv, które odnoszą się do kontaktu z przyrodą.

Edukatorzy łącząc polskie i norweskie doświadczenia opracowali 4 scenariusze warsztatów integracyjnych z edukacji ekologicznej, nasze scenariusze zostały również wysłane do 50 ośrodków edukacji ekologicznej w Polsce oraz są udostępnione do bezpłatnego pobrania poniżej:

Scenariusz dla dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 6-12 lat w tematyce czystości środowiska. Pobierz

scenariusz dla młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 13-18 w tematyce czystości środowiska. Pobierz

scenariusz dla dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 6-12 lat w tematyce zachowań proekologicznych. Pobierz

scenariusz dla młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 13-18 w tematyce zachowań proekologicznych. Pobierz

Projekt „Ekologia łączy ludzi” korzysta z dofinansowania o wartości 10 259 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Programu Edukacja z Funduszy EOG. Celem projektu jest profesjonalny rozwój kadry pracującej w obszarze edukacji ekologicznej w zakresie włączania osób o lekkim stopniu niepełnosprawności intelektualnej do programów edukacji ekologicznej.

 

 
 
Skip to content